iemand zijn gebreken onder ogen brengen

iemand zijn gebreken onder ogen brengen
{{iemand zijn gebreken onder ogen brengen}}{{/term}}
point someone's faults out to him

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”